Skip to main content

Algemene voorwaarden

Figaroteam Holland organiseert -onder andere- jaarlijks de Figaro tourtocht in Nederland.

Geïnteresseerden kunnen zich via onze website inschrijven voor deelname van de tourtocht.

Figaroteam Holland vraagt een financiële bijdrage voor het organiseren en faciliteren van deze jaarlijkse tour.

Dit inkomsten wordt enkel en alleen gebruikt voor het dekken van de kosten, Figaroteam Holland maakt op geen enkele manier winst bij het organiseren van deze dag.

En is voor verdere inkomsten om evenementen te financieren mede afhankelijk van sponsoring.

Voorbeeld van een tourtocht:

Algemene indeling van de Figaro tour:

– Ontvangst in horeca gelegenheid met koffie / thee en gebak
– Toelichting en uitdelen van de route boeken
– Start ochtend route
– Uitgebreide lunch
– Start middag route
– Aankomst horeca gelegenheid voor prijsuitreiking / borrel uurtje
– Optioneel een diner

Als organisatie van Figaroteam Holland doen wij onze uiterste best om een veilige tourtocht te organiseren. Echter:

Figaroteam Holland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, ongevallen, verkeersovertredingen of letsel tijdens de tourtocht.

Zowel wat betreft de meerijdende auto’s en berijders, alsmede elk onheil / schade van buiten af en toegebracht aan/door derden is Figaroteam Holland nooit aansprakelijk of verantwoordelijk

Wij zijn geen Club of Vereniging en heffen dus ook geen contributie. Dit wil dus zeggen dat wij als vrijwilligers alles doen binnen Figaroteam Holland. Wij zijn dus op geen enkele wijze aansprakelijk voor voorvallen tijdens, voor en na een tourtocht.

Wij wijzen u er met klem op dat u, als u zich inschrijft voor een tourtocht of een ander evenement u volledig persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor uzelf en medeweggebruikers.

Let op: Een tourtocht kan ook in andere landen gereden worden waar er dus ook andere wetten en regels zijn, u dient hiervan zelf op de hoogte te zijn.

Wanneer u zich inschrijft voor de Figaro tourtocht gaat u akkoord met bovenstaande en met de volgende zaken:

– Deelname is enkel mogelijk na een officiële inschrijving en betaling van de inschrijfkosten op basis van het aantal personen en optionele kosten (diner)
– U kunt enkel deelnemen aan de tourtocht na het ontvangen van een bevestiging van de organisatie
– Wij mogen uw inschrijfgegevens bewaren en delen met partners en overige betrokken partijen voor het verbeteren van onze services.
– Wanneer u deelneemt aan de tourtocht gaat u akkoord dat Figaroteam Holland beeldmateriaal (foto’s, video’s) mag delen op haar website en social media kanalen.
– Als u inschrijfgeld hebt betaald en verhinderd bent, is Figaroteam Holland niet verplicht het inschrijfgeld terug te betalen. Dit heeft te maken met het vooraf reserveren van horeca gelegenheden en inkoop van goederen. Echter probeert Figaroteam Holland altijd te kijken of er een mogelijkheid is tot (gedeeltelijke) terugbetaling van het inschrijfgeld.
– Op de tourdag is het op geen enkele wijze toegestaan om reclame te maken, commerciële uitingen te doen en / of goederen te verkopen / aan te bieden.
– Indien u zich niet aan één of meerdere hierboven genoemde voorwaarden houdt, heeft de organisatie van Figaroteam Holland het recht uw deelname in te trekken en u te weigeren bij onze gereserveerde locaties. Ook kan toekomstige deelname worden uitgesloten indien nodig.
– Figaroteam Holland mag uw deelname/aanmelding aan een van zijn evenementen zonder opgaaf van redenen vooraf weigeren.

Alle bovenstaande zaken zijn preferent op overige regels en wetten.